Методична робота

"Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті - колективна дослідницька робота"

В. Сухомлинський

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методична робота в школі здійснюється під девізом:

"Від інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування успішної особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах".

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "методична робота в школі"

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі школи працюють над удосконаленням методики викладання предметів, підвищенням якості навчально-виховного процесу. Методичне навчання і самоосвітня діяльність вчителів є однією із проблем, над вирішенням якої працює педагогічний колектив школи. Та це й не дивно, адже великий педагог, наш земляк В.О.Сухомлинський говорив: «Удосконалення методичної майстерності - це, передусім, самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і, в першу чергу, культури мислення».

За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя. То що ж таке методична робота?

Методична робота в Кіровоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №4 – це цілісна, заснована на досягненнях перспективного педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності учителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу колективу, школи в цілому, а зрештою - на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

Здійснення методичної роботи має на меті надання ефективної допомоги вчителям і класним керівникам у:

• покращенні організації навчання та виховання школярів; • забезпеченні розвитку кожного учня у відповідності зі схильностями, інтересами і можливостями; • узагальненні й запровадженні передового педагогічного досвіду; • підвищенні якості навчання учнів за рахунок застосування технологій, що забезпечують успішність кожного учня; • збільшенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації вчителів та керівництва школи.

Завданнями методичної роботи є:

· Вивчення і творче використання всіх нормативних програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

· Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю;

· Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання;

· Узагальнення досвіду успішної перспективної педагогічної діяльності та сприяння обміну та поширенню досвіду;

· Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми.